Nieuwe steenleggingen

Nieuwe steenleggingen

Op woensdag 10 april zal Den Helder voor de tweede maal een steenlegging kunnen bijwonen om onze Joodse stadgenoten te gedenken die in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn weggevoerd en vermoord. De steenlegging wordt georganiseerd door de Stichting Herdenkingsstenen Den Helder. U bent daarbij van harte uitgenodigd.

 

Stichting Herdenkingsstenen Den Helder stelt zich ook ten doel om op een nog nader te bepalen plek in Den Helder een monument te plaatsen met hierop vermeld de namen van alle Joodse ingezetenen van Den Helder die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord in de vernietigingskampen.

 

De bijeenkomst voorafgaande aan de onthulling van de herdenkingsstenen zal worden gehouden op woensdagmiddag 10 april, in buurthuis ELTO, Crocusstraat 64A, 1782 AS te Den Helder. Aanvang 13.00 uur, inloop vanaf 12:45 uur. Na deze bijeenkomst zullen rond 14.15 uur de eerste Herdenkingsstenen worden onthuld. De gehele bijeenkomst duurt tot ongeveer 16:30 uur.

 

Wij verzoeken u om op de fiets te komen. De afstanden tussen de vijf straten die wij zullen bezoeken zijn goed te overbruggen. Voor hen die moeilijk ter been zijn of van buiten de stad komen, hebben wij vervoer geregeld. Wilt u, als u hier gebruik van wenst te maken (maar alleen als dat écht noodzakelijk is, want het aantal vervoersplaatsen is beperkt) dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 april, aan ons te laten weten?

 

Graag vernemen wij uiterlijk 8 april van u of, en met hoeveel personen, u gebruikt maakt van onze uitnodiging. U kunt uw bericht sturen naar aukelienjellema@gmail.com Wanneer u niet beschikt over email kunt u ook bellen met: 06-12416056