4e steenlegging op woensdag 4 september 2019

De 4e steenlegging 4 september 2019

De Stichting Herdenkingsstenen Den Helder onthult woensdagmiddag 4 september voor de vierde keer een aantal herdenkingsstenen ter nagedachtenis van Joodse stadgenoten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Hierbij is ook een aantal nabestaanden aanwezig.

Tot april 2020 worden er meer dan honderd herdenkingsstenen geplaatst. Voorafgaande aan de onthulling van de herdenkingsstenen is er een bijeenkomst in het verenigingsgebouw De Jutter aan de Spoorgracht 5A,  aanvang 13.00 uur. Er worden 4 september in totaal 14 herdenkingsstenen onthuld.

Tijdens de bijeenkomst in De Jutter en bij de onthullingen verlenen scholieren van de Jac P Thijsseschool  hun medewerking. Namens het gemeentebestuur is wethouder Tjitske Biersteker aanwezig. Vertegenwoordiger van Joods Noord-Holland  Louis de Leeuw spreekt ook een herdenkingswoord en eindigt met het uitspreken van het Jizkor en het Kaddisjgebed.

Giften en donaties zijn nog steeds van harte welkom om de doelstelling van de stichting te realiseren: het leggen van herdenkingsstenen en het plaatsen en onthullen van een Gedenkplaats in het nog te realiseren tweede gedeelte van het Stadspark.  De onthulling staat voorlopig gepland voor 29 april 2020. Het jaar dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam.

Bankrekeningnummer t.n.v. de stichting:  Rabobank NL14 RABO 0326 8989 21

De Stichting Herdenkingsstenen heeft een website www.herdenkingsstenendenhelder.org waarop o.a. meer informatie is terug te vinden over eerdere steenleggingen.

Voor hen onthullen we vanmiddag een herdenkingssteen:

Aanvang 14.00 uur  Start De Jutter

 

Vosstraat 12

Israel de Jongh

Froukje de Jongh – van Dam

Froukje Kaatje de Jongh

Salomon de Jongh

 

Zuidstraat 88

Leon Salomon Kannewasser

Maartje Salomon Kannewasser

 

Nieuwe Brugstraat 2

Eva Vrieslander

Flora Vrieslander

Retje Leon Vrieslander – Beek

 

Binnenhaven 35

Abraham Maurits van Gelder

Frederika van Gelder – Esso

 

Binnenhaven 125

Manus de Jongh

 

Jan in ’t Veltstraat 55

Klaartje Werkendam

 

van Hogendorpstraat 15

Ernst Karl Marcus Salomon

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Peter de Vrij, voorzitter stichting Herdenkingsstenen Den Helder. Tel. 06-14720202