Steenlegging 30 oktober

De  Stichting Herdenkingsstenen Den Helder nodigt u uit  voor de vijfde bijeenkomst en onthulling van een twintigtal herdenkingsstenen in Den Helder.

De bijeenkomst voorafgaande aan de onthulling van de herdenkingsstenen zal worden gehouden op woensdagmiddag 30 oktober 2019, in de ontvangstruimte van de Bethelkerk aan de Prins Hendriklaan 14 te Den Helder. Aanvang 12.30 uur, inloop vanaf 12:00 uur. Na deze bijeenkomst zullen vanaf ongeveer 13.30 uur de Herdenkingsstenen worden onthuld op twee adressen aan de Kanaalweg en één adres aan de Loodsgracht.

Wij verzoeken u om op de fiets te komen. De afstanden tussen de drie adressen die wij zullen bezoeken zijn goed te overbruggen. Voor hen die moeilijk ter been zijn of van buiten de stad komen hebben wij vervoer geregeld. Als u gebruikt wilt maken van het busvervoer, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk laten weten aan onze secretaris: aukelienjellema@gmail.com of bellen met 06-12416056.