Bewonersavond over monument

Eind april zal het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse stadgenoten worden onthuld.  Op 18 maart zullen de onwonenden nader door ons worden geinformeerd. Plaats van samenkomst is de Bethelkerk: woensdag 18 maart, 19.00 uur

De stichting Herdenkingsstenen Den Helder is voornemens een Gedenkplaats in te richten voor voormalig Joodse stadgenoten welke zijn omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze Gedenkplaats zal in Noordelijke gedeelte van Stadspark worden ingericht. Dit is ter hoogte van het Koningsplein aan achterzijde van de Petrus en Pauluskerk.

De Stichting Herdenkingsstenen Den Helder is opgericht in het najaar van 2017 en heeft zicht ten doel gesteld om de  nagedachtenis van voormalig Joodse stadgenoten welke slachtoffer zijn geworden van de naziterreur tijdens de Tweede Wereldoorlog levend houden. Wij doen dit door onder meer het plaatsen van herdenkingsstenen voor woningen waar deze voormalige stadgenoten hebben gewoond alvorens te afgevoerd naar de vernietigingskampen. Daarnaast om centraal in de stad een Gedenkplaats te plaatsen te realiseren

Door crowdfunding en vele donaties is de stichting Herdenkingsstenen er in geslaagd de financiën om dit te realiseren bijeen te brengen.

De gemeente heeft ingestemd met het realiseren van genoemde Gedenkplaats. Als stichting hebben wij West8  opdracht gegeven de Gedenkplaats te ontwerpen. West8 is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur.  Het bureau is gevestigd in Rotterdam.

West 8  en dan vooral haar directeur Edzo Bindels is al vele jaren betrokken als stedenbouwkundige bij Den Helder en de revitalisering van onze binnenstad. Edzo Bindels tekent voor het ontwerp

Graag willen wij u als buurtbewoner informeren over de komst van de Gedenkplaats. Willen wij u laten zien hoe de Gedenkplaats er komt uit te zien.

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 18 maart in de Bethelkerk kennis te komen nemen hoe het er komt uit te zien. Aanvang 19.00 uur

Programma:

  • Terug naar 1 mei 1940. Een korte historische terugblik door Jan Kikkert

Uitleg over de totstandkoming