Film in de maak

  1. De Stichting Herdenkingsstenen werkt momenteel aan een documentaire om de 118 vermoorde Joodse Stadgenoten een gezicht te kunnen geven. In de film wordt stilgestaan bij de gevolgen van antisemitisme voor de samenleving en proberen we een antwoord te geven op de vraag, welke plek de tweede Wereldoorlog nog elke dag speelt in het leven van nabestaanden.

voor de documentaire is een scène nagespeeld waarin een doorsnee Joods gezin door de Duitsers uit hun huis is gesleurd om vervolgens gedeporteerd te worden. 

De documentaire krijgt de titel “Opdat zij niet worden vergeten” en moet ook vooral jonge mensen wijzen op de gevaren van antisemitisme en segregatie die overal op de loer liggen.

De tweede Wereldoorlog was niet alleen het Joodse deel van de bevolking het slachtoffer van Duitse terreur, ook homoseksuelen, Jehova getuigen, Roma en Sinti werden opgepakt en naar concentratiekampen gebracht waar men werd omgebracht. 

Tot slot wordt in de documentaire ook stilgestaan bij de vraag of Joods zijn ook los gezien kan worden van de verschrikkingen van de Holocaust, met andere woorden: is Joods zijn ook mooi.

Aan de documentaire wordt naast een aantal nabestaanden ook meegewerkt door Opperrabijn Binjomin Jacobs. Job Cohen spreekt de commentaartekst.

De documentaire “Opdat zij niet worden vergeten” wordt gemaakt in opdracht van de Stichting Herdenkingsstenen Den Helder door Red Mouse productions van Peter van Aalst