Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit:
Peter de Vrij (voorzitter), Aukelien Jellema (secretaris),  Peter Wijnants (penningmeester)
Jan Kikkert, Daniel Groot, Aad Blom, Tineke Struijk, Gerard Kok, Jesper Niggendijker

 

Comite van aanbeveling

  • Drs. K.F. Schuiling, oud-burgemeester Den Helder, thans burgemeester van Groningen
  • M. Borsboom, Vice Admiraal b.d. Koninklijke Marine en Ereburger van Den Helder
  • Mr. G. H. Deul, Notaris
  • Drs. W.J. Fritzemeier, apotheker n.p.
  • Mr. Dr. A.J.J. van der Heiden, advocaat
  • Mr. I. Kistenmacher, Fiscaal jurist/Accountant
  • Ir. C.J.M.  Tuin, aannemer
  • W. Turnhout- van den Bosch, oud-wethouder Den Helder
  • Drs. R. Waltmann, Directeur Woningstichting Den Helder