Bijeenkomst Hortus Overzee

Voorafgaand aan de steenleggingen, was er een bijeenkomst in buurthuis de Oranjerie Hortus Overzeee aan de Soembaastraat. Zowel genodigden als belangstellenden waren hierbij van harte welkom! Een aantal personen hield een toespraak.

Voorzitter Peter de Vrij

Wethouder Pieter Kos

De heer Dieleman voor de familie van Amerongen

Rabbijn Spiero