Bijeenkomst in de Jutter

Voorafgaand aan de steenleggingen was er een bijeenkomsten een plechtigheid in gebouw De Jutter aan de spoorgracht in Den Helder

Voorzitter Peter de Vrij

Wethouder mw. Tjitske Biersteker

Gedicht Schuifelende voetstappen door leerlingen vad de Jac. P. Thijsseschool

In memoriam familie De Jongh - Van Dam

Namens Joods Noord-Holland Noord-West de heer Louis M. de Leeuw

In memoriam familie Van Gelder