Het maken van de herdenkingstenen en een monument kosten geld. De Werkgroep én het Comité van Aanbeveling Herdenkingsstenen Den Helder vragen u om ook ‘een steentje bij te dragen’.

U kunt een gift overmaken op RABO bankrekeningnummer  NL14 RABO 0326 8989 21, waarvoor onze hartelijk dank!